WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2008-10-24

PT-2370/01/08

Dostawa lekkiego samochodu specjalnego

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY