WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2017-11-08

WT.2370.16.2017

Sprzęt i środki dekontaminacyjne dla modułów dekontaminacji masowej i dekontaminacji ratowników

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)
SIWZ (.doc)
Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ (10.11.2017r.)
Informacje z otwarcia ofert (16.11.2017r.)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (21.11.2017r.)