WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2017-11-07

WT.2370.13.2017

Dostawa kasety serwerowej dla KW PSP w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)
SIWZ (.doc)
Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ
Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia o zamówieniu w BZP (08.11.2017r.)
Zmiana SIWZ w zakresie zmiany terminu składnia ofert (publ. 08.11.2017r.)
Informacje z otwarcia ofert (16.11.2017r.)
Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty (20.11.2017r.)