WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2017-11-06

WT.2370.17.2017

Sprzęt do poszukiwan osób pod wodą - sonar holowany

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)
SIWZ (.doc)
Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ (pdf)
Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ (.doc)
Informacje z otwarcia ofert, które odbyło się 14.11.2017r.
Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty (15.11.2017r.)