WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2017-11-02

WT_zo_17_2017

Zad.1: Osobiste dawkomierze promieniowania gamma (45 szt.)
Zad.2: Czytnik dawkomierzy osobistych promieniowania gamma (1 szt.)

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy (.doc)