WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2017-10-31

WT.2370.15.2017

Dostawa spektrometrów promieniowania gamma - 3 szt.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)
SIWZ (.doc)
Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ
Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia o zamówieniu w BZP (03.11.2017r.)
Zapytania do SIWZ i modyfikacja treści SIWZ (03.11.2017r.)
Informacje z otwarcia ofert, które odbyło się 09.11.2017r.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (10.11.2017r.)