WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2017-10-26

WT.2370.14.2017

Sprzęt do poszukiwan osob pod wodą - sonar holowany

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.doc)
Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ (pdf)
Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ (.doc)
Informacje z otwarcia ofert (03.11.2017r.)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (06.11.2017r.)