WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2017-10-11

WT.2370.12.2017

Dostawa ubran specjalnych do KW PSP w Olsztynie (72 kpl.)

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie (pdf)
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie (.doc)
Załącznik nr 3 do SIWZ - Grupa kapitałowa (.pdf)
Załącznik nr 3 do SIWZ - Grupa kapitałowa (.doc)
Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy (.pdf)
Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy (.doc)
Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ (16.10.2017r.)
Informacje z otwarcia ofert (20.10.2017r.)
Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.10.2017r.)