WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2017-09-22

WT.2370.11.2017

Dostawa serwerów wraz z oprogramowaniem (19 szt.)

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.doc)
Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ (pdf)
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ (28.09.2017r.)
Informacje z otwarcia ofert (02.10.2017r.)
Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (10.10.2017r.)