WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2017-09-05

WT_zo_10_2017

Materiały promocyjne na potrzeby realizacji 2 projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 (format .doc)
Zapytanie uniważnione/nierozstrzygnięte (1 oferta przekraczająca budżet)