WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2017-09-01

WT.2370.10.2017

Sprzet do poszukiwan osob pod woda - sonar holowany

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format pdf)
SIWZ (.doc)
Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ (format pdf)
Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ (format .doc)
Informacje z otwarcia ofert (11.09.2017r.)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (13.09.2017r.)