WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2017-08-18

WT.2370.9.2017

Spgaz - lekki samochód specjalny typu furgon ze sprzętem ochrony dróg oddechowych

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format pdf)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format .doc)
Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ (format pdf)
Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ (format .doc)
Informacje z otwarcia ofert, które odbyło się 28.08.2017r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (01.09.2017r.)