WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2017-06-23

WT_zo_3_2017

Dostawa zestawu do stabilizacji konstrukcji budowlanych w wykonaniu aktywnym i pasywnym. CZĘŚĆ I zestaw do stabilizacji aktywnej, CZĘŚĆ II zestaw do stabilizacji pasywnej, w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy CZĘŚCI I (format doc)
Formularz ofertowy CZĘŚCI II (format doc)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty