WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA



Data publikacji 2017-06-07

WT.2370.8.2017

Dostawa quadów z lawetami - 20 sztuk

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format pdf)
SIWZ (.doc)
Załącznik nr 1a - OPZ (format pdf)
Załącznik nr 1a - OPZ (format .doc)
Załącznik nr 4 (format JPG)
Instrukcja do JEDZ
JEDZ
Zapytanie i odpowiedź do SIWZ nr 1 (publ. 29.06.2017r.)
Informacje z otwarcia ofert (14.07.2017r.)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (19.07.2017r.)