WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2017-03-31

WT.2370.4.2017

Dostawa pomp perystaltycznych z osprzętem oraz zbiorników przenośnych o pojemności wodnej 10-15 m3 z osprzętem (CZĘŚĆ I: Pompa perystaltyczna z osprzętem – 5 szt.,CZĘŚĆ II: Zbiornik przenośny o pojemności wodnej 10-15 m3 z osprzętem – 10 szt.)

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format PDF)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format .doc)
Załącznik nr 1a do SIWZ - OPZ (format .doc)
Załącznik nr 1b do SIWZ - OPZ (format pdf)
Załącznik nr 1b do SIWZ - OPZ (format .doc)
Załącznik nr 1a do SIWZ - OPZ (format pdf)
Załącznik nr 4 do SIWZ (format JPG)
Informacja z otwarcia ofert (13.04.2017r.)
Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (26.04.2017r.)