WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2008-09-22

MT2370-03/08

Dostawa sprzętu ratownictwa wodnego do prowadzenia działąń o profilu podstawowym i specjalistycznym

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia