WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2017-03-31

WT.2370.3.2017

Dostawa namiotów z ogrzewaniem i wyposażeniem, namiotów gospodarczych magazynowych z oświetleniem oraz agregatów prądotwórczych przewoźnych z osprzętem o mocy min. 5kW (CZĘŚĆ I: Namiot z ogrzewaniem i wyposażeniem – 5 szt.,CZĘŚĆ II: Namiot gospodarczy magazynowy z oświetleniem – 10 szt.,CZĘŚĆ III: Agregat prądotwórczy przewoźny z osprzętem o mocy min. 5kW – 5 szt.)

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format PDF)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format doc)
Załącznik nr 1a do SIWZ - OPZ (format pdf)
Załącznik nr 1a do SIWZ - OPZ (format .doc)
Załącznik nr 1b do SIWZ - OPZ (format pdf)
Załącznik nr 1b do SIWZ - OPZ (format .doc)
Załącznik nr 1c do SIWZ - OPZ (format pdf)
Załącznik nr 1c do SIWZ - OPZ (format .doc)
Załącznik nr 4 do SIWZ (format JPG)
Zaytania i odpowiedzi do SIWZ (06.04.2017r.)
Informacje z otwarcia ofert (11.04.2017r.)
Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej
Zawiadomienie o wyniku postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty dla części I i II oraz unieważnienie dla części III (08.05.2017r.)