WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2017-03-31

WT.2370.2.2017

Dostawa zestawów sprzętu do pracy ręcznej na linii brzegowej oraz myjek wysokociśnieniowych i niskociśnieniowych z podgrzewaczem wody i osprzętem (CZĘŚĆ I: Zestaw sprzętu do pracy ręcznej na linii brzegowej – 50 szt., CZĘŚĆ II: Myjka wysokociśnieniowa z podgrzewaczem wody i osprzętem – 10 szt., CZĘŚĆ III: Myjka niskociśnieniowa z podgrzewaczem wody i osprzętem – 10 szt.)

Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 31.03.2017r.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 05.04.2017r.
SIWZ (format pdf) - publikacja 05.04.2017r.
SIWZ (.doc)
Załącznik nr 1a do SIWZ - OPZ (format pdf)
Załącznik nr 1a do SIWZ - OPZ (format .doc)
Załącznik nr 1b do SIWZ - OPZ (format pdf)
Załącznik nr 1b do SIWZ - OPZ (format .doc)
Załącznik nr 1c do SIWZ - OPZ (format pdf)
Załącznik nr 1c do SIWZ - OPZ (format .doc)
Załącznik nr 4 do SIWZ (format JPG)
Instrukcja do JEDZ
JEDZ
Informacja z otwarcia ofert (15.05.2017r.)
Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej
Zawiadomienie o wyniku postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty dla części I i II i III (27.06.2017r.)