WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2017-03-31

WT.2370.1.2017

Dostawa quadów z lawetami oraz przyczep do przewozu sprzętu i wyposażenia (CZĘŚĆ I: Quad z lawetą – 20 szt., CZĘŚĆ II: Przyczepa do przewozu sprzętu i wyposażenia – 5 szt.)

Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 31.03.2017r.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 05.04.2017r.
SIWZ (format pdf) - publikacja 05.04.2017r.
SIWZ (.doc)
Załącznik nr 1a do SIWZ - OPZ (format pdf)
Załącznik nr 1a do SIWZ - OPZ (format .doc)
Załącznik nr 1b do SIWZ - OPZ (format pdf)
Załącznik nr 1b do SIWZ - OPZ (format .doc)
Załącznik nr 4 do SIWZ (format JPG)
Instrukcja do JEDZ
JEDZ
Zapytanie i odpowiedź do SIWZ nr 1 (publ. 21.04.2017r.)
Informacja z otwarcia ofert (11.05.2017r.)
Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej
Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert (19.05.2017r.)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części I (19.05.2017r.)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części II (31.05.2017r.)