WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2016-10-17

PT.2370.02.2016

Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz ofertowy
Odpowiedź na zapytanie
OTERTA PRZETARGOWA - wersja edytowalna
SIWZ - wersja edytowalna
Odpowiedź na zapytanie 2
Informacja Zamawiającego z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty