WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2016-09-05

PT.237.04.2016

Rozbudowa i modernizacja budynkow straznicy KP PSP w Elku przy ul. Suwalskiej 50.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki
Informacja z sesji otwarcia ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty