WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2015-10-16

WT.2370.8.2015

Dostawa samochodów specjalistycznych dla jednostek Panstwowej Straży Pożarnej

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 16 października 2015 r.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 21.10.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zal. nr 1_Formularz_ofertowy
Zal. nr 2a_OPZ
Zal. nr 2b_OPZ
Zal. nr 2c_OPZ
Zal. nr 3_oswiadczenie
Zal. nr 4_oswiadczenie
Zal. nr 5_wzor_umowy
Zal. nr 6
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ nr 1 (03.11.2015r.)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części II
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części III