WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2015-10-09

RPO 2007_2013/2015

Wykonanie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013, pn: „Ochrona głównych szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych na terenie województwa warminsko-mazurskiego”,

Zapytanie ofertowe
Wzor umowy