WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2015-09-02

WT.2370.6.2015

Przebudowa i rozbudowa placu manewrowego Panstwowej Straży Pożarnej przy ulicach M.Zientary Malewskiej 33 i Zamenhofa 4a w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dokumentacja techniczna
Unieważnienie postępowania