WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2015-05-27

WT.2370.3.2015

Kontener przeciwpowodziowy z pompami do wody zanieczyszczonej

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 27.05.2015 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 30.05.2015 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (upubliczniona 30.05.2015 r.)
OPZ_Załącznik nr 1 do SIWZ (upubliczniony 30.05.2015 r.)
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ nr 1 (17.06.2015r.)
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
OPZ w wersji edytowalnej
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ nr 2 (26.06.2015r.)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty