WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2015-05-25

PT.2370.1.1.2015

przedmiotem zamówienia są prace budowlane polegające na realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Panstwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiat Bartoszycki.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
DOKMENTACJA PROJEKTOWA
Zmiana treści przedmiaru robót 1/2015- ROBOTY BUDOWLANE
Odpowiedz na zapytanie nr 1
Odpowiedz na zapyt nr 2
Przedmiary, specyfikacje
Odpowiedz na zapytanie nr 3
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA
INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ
Odpowiedź na zapytanie nr 4
Odpowiedź na zapytanie nr 5
Odpowiedź na zapytanie nr 4
Odpowiedź na zapytanie nr 5
Dokumentacja techniczna do zpytania nr 4
Dokumentacja techniczna do zapytania 4-5
INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ 15.06.2015r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 15.06.2015R.
INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ 18.06.2015r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY