WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2008-08-06

PT-2370/04/08

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji budowy budynku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej z Centrum Ratownictwa Wodnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Oferta przetargowa - załączniki
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty