WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2015-04-13

WT.2370.2.2015

Dostawa 10 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 13 kwietnia 2015 r.
Sprostowanie z dnia 14 kwietnia 2015 r. do ogłoszenia o zamówieniu wysłanego do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 13 kwietnia 2015 r.
Ogłoszenie o zamówieniu po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 17.04.2015 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (upubliczniona 17.04.2015 r.)
Załącznik nr 1 do SIWZ (upubliczniony 17.04.2015 r.)
Załączniki 3-9 do SIWZ w wersji edytowalnej
Załącznik 1 do SIWZ w wersji edytowalnej
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ nr 1 (30.04.2015r.)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 08.05.2015 r.
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ nr 1 (11.05.2015r.)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.05.2015 r.
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ nr 3 (20.05.2015r.)
Modyfikacja treści SIWZ (28.05.2015)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 28.05.2015 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.06.2015 r.
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ nr 4 (10.06.2015r.)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oiferty