WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2014-12-15

WT.2370.12.2014

Modułowy wielofunkcyjny trenażer ratowniczy z dokumentacją techniczną – 22 szt.

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 15.12.2014 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie udostępniona po upublicznieniu ogłoszenia w UE
Ogłoszenie o zamówieniu po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 19.12.2014 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (upubliczniona 19.12.2014 r.)
Zal_do_SIWZ_wersja_edytowalna
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty