WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2014-09-25

WT 2370.9.2014

Modułowy wielofunkcyjny trenażer ratowniczy z dokumentacją techniczną – 22 szt.

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 25.09.2014 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie udostępniona po upublicznieniu ogłoszenia w UE
Ogłoszenie o zamówieniu po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 30.09.2014 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (upubliczniona 30.09.2014 r.)
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
Zal_do_SIWZ_wersja_edytowalna
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ_2
Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 03.11.2014 r.
Ujednolicony tekst Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami na dzień 03.11.2014 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 06.11.2014
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania