WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2014-06-18

WT.2370.9.2014

Modułowy wielofunkcyjny trenażer ratowniczy z dokumentacją techniczną

Informacja o dialogu technicznym
Regulamin dialogu technicznego KW PSP w Olsztynie
Formularz zgłoszeniowy o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym