WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2014-03-17

WT.2370.6.2014

Dostawa samochodu ratownictwa wodnego

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 17.03.2014r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie udostępniona po upublicznieniu ogłoszenia w UE
Ogłoszenie o zamówieniu po publikacji w UE w dniu 22.03.2014r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (upubliczniona 22.03.2014r.)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji edytowalnej (.doc)
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ (09.04.2014r.)
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ (23.04.2014r.)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty