WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2014-02-13

WT.2370.3.2014

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wykaz majątku Załącznik 4 a
Wykaz pojazdów Załącznik 4b
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ wraz z jej modyfikacją
Zmodyfikowany formularz ofertowy
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty