WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2008-07-11

PT-2370/2/08

roboty budowlane - Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

Ogłoszenie o zamówieniu
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty