WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2014-02-06

PT.2370.3.2014

Dostawa oleju opalowego na potrzeby Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Elku na rok 2014

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty