WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2014-01-30

WT.2370.2.2014

Dostawa samochodu ratownictwa wodnego

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 30.01.2014r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie udostępniona po upublicznieniu ogłoszenia w UE
Ogłoszenie o zamówieniu (opublikowane w UE 04.02.2014r.)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zamieszczona 04.02.2014r.)
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ (nr 1)
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ (nr 2)
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ (nr 3)
Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej (.doc)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania