WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2014-01-16

PT2370.1.2014

Dostawa paliw silnikowych na potrzeby Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Ełku na 2014.

Ogłoszenie o zamowieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia
Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty