WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2014-01-08

WT.2370.1.2014

Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów KW PSP Olsztyn w 2014 roku w systemie bezgotówkowych elektronicznych kart paliwowych

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ (zamieszczone 13.01.2014r.)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (zamieszczone 20.01.2014r.)