WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2014-01-02

PT.2370.01.2014

Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni mieszczącej się w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Morągu

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz ofertowy
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty