WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2013-12-13

WT.2370.14.2013

Samochód osobowy oznakowany mikrobus

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawaidomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty