WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2013-12-12

WT.2370.13.2013

Dostawa materiałów do zadania przebudowa zaplecza garażowo-technicznego obiektu KW PSP w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ w wersji edytowalnej (.doc)
Załącznik nr 6 do SIWZ - dokumentacja projektowa
Zawiadominie o unieważnieniu postępowania