WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2013-12-05

PT.2370.03.2013

Tankowanie pojazdów KP PSP Ostróda na stacjach benzynowych położonych na terenie miasta Morąg przez okres 36 miesięcy

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz ofertowy
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty