WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2013-12-04

WT.2370.12.2013

Dostawa materiałów do zadania przebudowa zaplecza garażowo-technicznego obiektu KW PSP w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami 1 - 5 i 7)
Załącznik nr 6 do SIWZ (pokumentacja projektowa)
Załączniki do siwz nr 1, 2, 3, 4 w formie edytowalnej (.doc)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania