WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2013-12-03

WT.2370.11.2013

Dostawa systemu wideokonferencyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty