WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2013-12-02

PT.2370.3.1.2013

Dostawa paliw płynnych dla sprzętu transportowego KP PSP w Bartoszycach na 2014 rok

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Form ofert paliwa_2014r.pdf
Ogłoszenie PALIWA_2014.pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty