WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2013-11-15

PT.2370.2.1.2013

Dostawa samochodu specjalnego typu mikrobus do przewozu osób

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz
Zawiadomienie o wyborze oferty