WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2008-06-03

PT-2370/01/08

Dostawa sprzętu ratownictwa wodnego – łódź aluminiowa z silnikiem zaburtowym, wyposażeniem oraz przyczepą do przewozu łodzi

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Rozstrzygnięcie przetargu