WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2013-11-06

WT.2370.10.2013

Zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczen garażowych na funkcję Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego z zapleczem szatniowo-sanitarnym, zlokalizowanego w Olsztynie przy ul. Niepodległości 16

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej (.doc)
Branża elektryczna
Branża teletechniczna
Branża sanitarna
BIOZ
Branża budowlana - architektura
Badania konserwatorskie
Branża budowlana
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty