WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2013-10-21

WT.2370.9.2013

Zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczen garażowych na funkcję Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego z zapleczem szatniowo-sanitarnym, zlokalizowanego w Olsztynie przy ul. Niepodległości 16

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Branża budowlana
Załącznik nr 3 - Branża teletechniczna
Załącznik nr 4 - Branża sanitarna
Załącznik nr 5 - BIOZ
Załącznik nr 2 - Branża elektryczna
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
SIWZ_zalaczniki_wersja edytowalna
Uzupełnienie Załącznika Nr 1 - architektura
Uzupełnienie SIWZ_badania konserwatorskie
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ nr 2
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ nr 3
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania