WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2013-10-15

WT.2370.6.2013

Dostawa samochodu specjalnego podnośnik ratowniczy

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 15.10.2013r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie udostępniona po upublicznieniu ogłoszenia w UE
Ogłoszenie o zamówieniu (opublikowane w UE 17.10.2013r.)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zamieszczona 17.10.2013r.)
Zapytania i odpowiedzi do siwz
Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej (.doc)
Zapytania i odpowiedzi do siwz - nr 2
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty